მეზობელი სიტყვები
ventral fin
არსებითი სახელი
/ʹvɛntrəlfɪn/

იქთ. მუცლის ფარფლი.