მეზობელი სიტყვები
ventral root
არსებითი სახელი
/ʹvɛntrəlru:t/

ანატ. ზურგის ტვინის ნერვის წინა / მოტორული ფესვი (აგრ. anterior root).