მეზობელი სიტყვები
vernalization
არსებითი სახელი
/͵vɜ:nlaɪʹzeɪʃn/

ბოტ. იაროვიზაცია (მცენარის მიერ ტემპერატურის სეზონური დაკლებისა და ზოგიერთი სხვა ფაქტორის ზეგავლენის გამო ზრდის / ვეგეტაციური პერიოდის დასრულებისა და ყვავილობის / ნაყოფის გამოღების დაჩქარება; აგრ. მსგავსი ეფექტის მისაღებად საშემოდგომო კულტურების თესლის თესვისწინა დამუშავება დაბალი ტემპერატურით; აგრ. jarovization, yarovization).