მეზობელი სიტყვები
vernicose
ზედსართავი სახელი
/ʹvɜ:nɪkəʊs/

ბოტ. პრიალა (ითქმის ფოთლის შესახებ).