მეზობელი სიტყვები
vertebrae
/ʹvɜ:tɪbreɪ, -ri:/

vertebra-ს pl.