მეზობელი სიტყვები
vesical
ზედსართავი სახელი
/ʹvɛsɪkl, vəˈsaɪkl, -ˈsi:kl/

ანატ. ბუშტისა, შარდის ან ნაღვლის ბუშტთან დაკავშირებული.