მეზობელი სიტყვები
vesicular
ზედსართავი სახელი
/vɛʹsɪkjʊlə(r)/

1) ვეზიკულური, ვეზიკულების მქონე, ბუშტუკოვანი;

2) ვეზიკულისებრი, ბუშტუკისებრი.