მეზობელი სიტყვები
Vespertilionidae
არსებითი სახელი
/͵vɛspətɪli:ʹɒnɪdi:/

pl მმლ. ჩვეულებრივი ღამურასებრნი (Vespertilionidae fam.).