მეზობელი სიტყვები
vespertine
ზედსართავი სახელი
/ʹvɛspətaɪn/

1. ზოოლ. საღამოსი, საღამოობით რომ აქტიურობს;

2. ბოტ. საღამოსი, საღამოს რომ იშლება, საღამოობით მოყვავილე;

3. საღამოსი, საღამოობით რომ ხდება / მიმდინარეობს.