მეზობელი სიტყვები
vexillate
ზედსართავი სახელი
/͵vɛksɪʹleɪt, -lət/

1. ბოტ. აფრიანი (ითქმის გვირგვინის შესახებ);

2. ორნ. მარაოიანი (ითქმის ბუმბულის შესახებ).