მეზობელი სიტყვები
viability
არსებითი სახელი
/͵vaɪəʹbɪlətɪ/

1) ფიზიოლ. სიცოცხლისუნარიანობა (ორგანიზმისა, ნაყოფისა);

2) ეკოლ. სიცოცხლისუნარიანობა (კონკრეტულ გარემო პირობებში ამა თუ იმ ფენოტიპური კლასის ინდივიდთა გადარჩენადობის მაჩვენებელი სტანდარტულთან შედარებით).