მეზობელი სიტყვები
volant
ზედსართავი სახელი
/ʹvəʊlənt/

მფრინავი, ფრენის / პლანირების უნარის მქონე.