მეზობელი სიტყვები
voltinism
არსებითი სახელი
/ʹvɒltɪnɪzəm/

ზოოლ. ვოლტინიზმი (წლის განმავლობაში ამა თუ იმდენჯერ ბუდობის / ამა თუ იმ რაოდენობის თაობის მოცემის უნარი) [იხ. აგრ. univoltine, bivoltine და სხვ.].