მეზობელი სიტყვები
voluntary muscle
არსებითი სახელი
/ʹvɒləntrɪ͵muscle/

ანატ. ნებითი კუნთი (ნებითი მოძრაობების შემსრულებელი კუნთი, განსაკ. ჩონჩხის განივზოლიანი კუნთი).