მეზობელი სიტყვები
VV
/͵vi:ʹvi:/

აბრევ. = vaccinia virus.