მეზობელი სიტყვები
VZV
/͵vi:zɛdʹvi:/

აბრევ. = varicella-zoster virus.