მეზობელი სიტყვები
waggle dance
არსებითი სახელი
/ʹwægldɑ:ns/

ენტ. ფუტკრის რხეული როკვა (მეთაფლია ფუტკრის მიერ რხევითი მოძრაობებით ფიჭაზე რვიანისებრი ფიგურის მრავალჯერადი გამოხაზვა – სხვა ფუტკრებისათვის სკიდან დაშორებით აღმოჩენილი საკვების წყაროსა და იქამდე მანძილის სიგრძის შესატყობინებლად) [შდრ. აგრ. round dance].