მეზობელი სიტყვები
wallaby
არსებითი სახელი
/ʹwɒləbɪ/

მმლ. ვალაბი, ვოლაბი (Wallabia gen.); აგრ. კენგურუსებრთა ოჯახის მცირე ზომის სხვა წარმომადგენელი.