მეზობელი სიტყვები
walnut
არსებითი სახელი
/ʹwɔ:lnʌt/

ბოტ.

1. კაკალი, კაკლის ხე ( Juglans gen.) აგრ. walnut tree;

2. კაკალი (კაკლის ხის, განსაკ. ჩვეულებრივი კაკლის ნაყოფი).