მეზობელი სიტყვები
warning coloration
არსებითი სახელი
/͵wɔ:nɪŋkʌləʹreɪʃn/

გამაფრთხილებელი შეფერილობა (შხამიანი ცხოველებისა).