მეზობელი სიტყვები
wart snake
არსებითი სახელი
/ʹwɔ:tsneɪk/

რეპტ. მეჭეჭებიანი გველი (Acrochordus gen.).