მეზობელი სიტყვები
warthog
არსებითი სახელი
/ʹwɔ:thɒg/

მმლ. მეჭეჭებიანი ღორი (Phacochoerus africanus).