მეზობელი სიტყვები
Washingtonia
არსებითი სახელი
/͵wɒʃɪŋʹtəʊnɪə/

ბოტ. ვაშინგტონია (მარაოფოთლებიანი პალმების გვარი; Washingtonia gen.).