მეზობელი სიტყვები
water bears
არსებითი სახელი
/ʹwɔ:təbɛəz/

pl ზოოლ. ნელამავალნი (Tardigrada phl.) [იხ. აგრ. Tardigrada].