მეზობელი სიტყვები
water caltrop
არსებითი სახელი
/ʹwɔ:tə͵kæltrɒp/

ბოტ. წყლის კაკალი (Trapa gen.) აგრ. water chestnut.