მეზობელი სიტყვები
water hoglouse
არსებითი სახელი
/ʹwɔ:təhɒglaʊs/

ზოოლ. აზელუსი (ტოლფეხიანების რიგის წარმომადგენელი; Asellus aquaticus) აგრ. water slater.