მეზობელი სიტყვები
water hyacinth
არსებითი სახელი
/ʹwɔ:tə͵haɪəsɪnθ/

ბოტ. წყლის სუმბული (Eichhornia crassipes).