მეზობელი სიტყვები
Watson-Crick base pair
არსებითი სახელი
/͵wɒtsən͵krɪkbeɪsʹpɛə(r)/

მოლ. ბიოლ. უოტსონ-კრიკის ფუძეთა წყვილი (კომპლემენტარულ ფუძეთა წყვილი უოტსონ-კრიკის მოდელის თანახმად) [იხ. აგრ. Watson-Crick model].