მეზობელი სიტყვები
WBC
/͵dʌblju:bi:ʹsi:/

აბრევ. = white blood cell.