მეზობელი სიტყვები
weasel
არსებითი სახელი
/ʹwi:zl/

მმლ. 1) სინდიოფალა, დედოფალა (Mustela nivalis) აგრ. least weasel;

2) ამერ. კვერნისებრთა ოჯახის ზოგიერთი წარმომადგენელი [იხ. აგრ. Mustela]; weasel family = Mustelidae.