მეზობელი სიტყვები
weatherfish
არსებითი სახელი
/ʹwɛðəfɪʃ/

იქთ. ხლაკუნა (მოგრძო სხეულის მქონე შლამის თევზი კობრისნაირთა რიგისა; Misgurnus gen.).