მეზობელი სიტყვები
weed
არსებითი სახელი
/wi:d/

ეკოლ. 1) სარეველა, სარეველა მცენარე;

2) სარეველა წყალმცენარე (განსაკ. რომელიც ხელს უშლის ნაოსნობას; მაგ. წყლის სუმბული).