მეზობელი სიტყვები
whalebone whales
არსებითი სახელი
/ʹweɪlbəʊnweɪlz/

pl მმლ. უკბილო ვეშაპები (Mysticeti subord.) აგრ. baleen whales.