მეზობელი სიტყვები
wheel animals
არსებითი სახელი
/͵wi:lʹænɪmlz/

pl ზოოლ. ციბრუტელები (პირველადღრუიანთა ტიპი; Rotifera phl.).