მეზობელი სიტყვები
white whale
არსებითი სახელი
/ʹwaɪtweɪl/

მმლ. თეთრი ვეშაპი (Delphinapterus leucas) აგრ. beluga.