მეზობელი სიტყვები
whiting
არსებითი სახელი
/ʹwaɪtɪŋ/

იქთ. მერლანგი (ვირთევზასებრთა ოჯახის თევზი; Merlangius / Odontogadus merlangus).