მეზობელი სიტყვები
whooper swan
არსებითი სახელი
/͵hu:pəʹswɒn, ͵wu:pə-/

ორნ. მყივანი გედი (Cygnus cygnus).