მეზობელი სიტყვები
whorl
არსებითი სახელი
/wɜ:l/

1. ბოტ. რგოლი (ჯამის ფოთლების, გვირგვინის ფურცლების, ტოტების და მისთ. წრიული განლაგება ღეროს ერთ სიბრტყეში / ერთი წერტილის ირგვლივ; აგრ. verticil);

2. ზოოლ. ხვეულა (მოლუსკის და სხვ. ნიჟარისა).