მეზობელი სიტყვები
wigeon
არსებითი სახელი
/ʹwɪdʒən/

ორნ. 1) თეთრშუბლა იხვი (Anas penelope) აგრ. Eurasian wigeon;

2) ამერიკული იხვინჯა (Anas Americana) აგრ. American wigeon.