მეზობელი სიტყვები
wiggler
არსებითი სახელი
/ʹwɪglə(r)/

ენტ. კოღოს მატლი / ლარვა ან ჭუპრი.