მეზობელი სიტყვები
wild service tree
არსებითი სახელი
/͵waɪldʹsɜ:vɪstri:/

ბოტ. თამელი (ცირცელის გვარის ხე; Sorbus torminalis).