მეზობელი სიტყვები
winter bud
არსებითი სახელი
/͵wɪntəʹbʌd/

ბოტ. მოზამთრე კვირტი.