მეზობელი სიტყვები
winter egg
არსებითი სახელი
/͵wɪntərʹɛg/

ზოოლ. მოზამთრე კვერცხი (დაფნიებისა და მისთ.).