მეზობელი სიტყვები
wisteria
არსებითი სახელი
/wɪʹstɪərɪə/

ბოტ. ცისვაზი, გლიცინია (Wisteria gen.).