მეზობელი სიტყვები
wobble base pair
არსებითი სახელი
/͵wɒbl͵beɪsʹpɛə(r)/

მოლ. ბიოლ. მერყევი ფუძეთა წყვილი (რნმ-ის მოლეკულის არაკანონიკური ფუძეთა წყვილი / G-U, I-U, I-A ან I-C, რომელიც ტრანსლაციის დროს წარმოიქმნება და აუცილებელია მისი სწორად მიმდინარეობისათვის).