მეზობელი სიტყვები
wolverine
არსებითი სახელი
/ʹwʊlvəri:n/

მმლ. სამურავი (კვერნისებრთა ოჯახის ყველაზე დიდი წარმომადგენელი; Gulo gulo).