მეზობელი სიტყვები
worm
არსებითი სახელი
/wɜ:m/

1. ჰელმ. 1) ჭია;

2) "ჭია" (თავისუფლად მოძრავი, გამჭვირვალე სხეულის მქონე, დაახლოებით ერთი მილიმეტრის სიგრძის ნემატოდი / მრგვალი ჭია, რომელიც სამოდელო ორგანიზმად გამოიყენება; Caenorhabditis elegans);

2. ენტ. მატლი;

3. ზოოლ. ჭიისებრი / ჭიისმაგვარი სხეულის მქონე ცხოველი (მაგ. ტერედო / გემის ჭია).