მეზობელი სიტყვები
WP
/͵dʌblju:ʹpi:/

აბრევ. = wall pressure.