მეზობელი სიტყვები
writhing number
/͵raɪðɪŋʹnʌmbə(r)/

= writhe.