xanthine oxidase
არსებითი სახელი
/͵zænθi:nʹɒksɪdeɪz/

ბიოქ. ქსანთინოქსიდაზა (ჰიპოქსანთინის ქსანთინად და შემდგომ ქსანთინის შარდმჟავად დაჟანგვის მაკატალიზებელი ფერმენტი).